strona główna

WITAMY I ZAPRASZAMY

 

Rośnij zdrowo

Rośnij zdrowo – higiena osobista i prawidłowe odżywianie w okresie dojrzewania dla uczniów VI szkoły podstawowej oraz I-II-III gimnazjum z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Zajęcia w ramach projektu tym razem odbyły się dla grupy dziewcząt. Na spotkaniu dziewczęta uświadomiły sobie, że okres dojrzewania to czas wielkich przemian, które dotyczą zarówno ciała, jak i umysłu. Pogadanka miała na celu uświadomić uczennicom, że muszą szczególną uwagę zwracać na higienę swojego ciała, i że każda z nich samodzielnie jest odpowiedzialna za utrzymanie higieny ciała.
Omówione zostały zasady higieny w okresie dojrzewania (higiena ciała, zębów, włosów) oraz higieny intymnej podczas miesiączki.
Zajęcia miały na celu przybliżyć uczennicom znajomość i wiedzę jak należy dbać o higienę osobistą i intymną, jakich środków i kosmetyków używać w utrzymaniu higieny oraz umiejętność ich zastosowania.

Zajęcia przeprowadziły p. Ewa Górniak oraz p. Arleta Chudzikowska.